úvodní stránkahistorie sboruprapor sborusložení sborumladí hasičitechnikazásahysoutěžefotogaleriekontaktnávštěvní kniha

 

Historie sboru

     Hasičský sbor byl založen 3.2.1896, první valná hromada se konala 29.3. za přítomnosti 26 členů, kdy byl prvním starostou zvolen Josef Hais a prvním velitelem František Lorenc. Zakoupena byla ruční stříkačka čtyřkolová se dvěma mosaznými cylindry od firmy R.A.SMEKAL,120 m hadic,2 háky, lékárnička a 3 žebříky v úhrnné ceně 1054 zlatých. Obstarány byly první stejnokroje, členský příspěvek byl stanoven na 1 zlatý ročně. První veřejné cvičení se konalo 7.7.1896. Téhož roku zasahoval sbor u požáru v Malé Vísce a v Lubech. První skladiště na uchování všeho příslušenství darovala obec v roce 1897. Veškerá činnost byla ochromena za 1.světové války a obnovena až v r.1919. Doplňovala se výzbroj a výstroj, v roce 1923 byla zakoupena motorizovaná stříkačka za 10 000 Kč. Další modernizace byla v r.1931, kdy se zakoupila motorová stříkačka včetně příslušenství od firmy Wachtl za 51 000 Kč. Výdaje kryl sbor z členských příspěvků, z tanečních zábav, darů místních občanů a obecního zastupitelství. I za německé okupace činnost téměř ustala a omezila se jen na nejnutnější. Roku 1941 zakoupil sbor první starší ojeté auto pro potřebu hasičů. V roce 1942 byl ustaven dramatický odbor, který hrál s úspěchem divadelní hry a operety až do roku 1945 a získával tak peníze do hasičské pokladny. Po osvobození opět sbor ožil, rozšířili se řady hasičů, sbor se stával akceschopnější. V r.1952 bylo rozhodnuto auto prodat a odkoupit od klatovských hasičů po GO auto zn.KRUPP. V r.1963 sbor dostal novou stříkačku PPS 8. Více se cvičilo a soutěžilo, vykonávaly se preventivní prohlídky v obytných domech i zemědělských usedlostech, zasahovalo u požárů aj. V  letech 1971 až  1976 se stavěla v akci „Z“ hasičská zbrojnice a byla slavnostně předána při 80.výročí založení sboru. V průběhu let měl sbor několik hasičských aut: ŠKODA „A“, PRAGA RND, PRAGA RN, autocisternu ŠKODA 706. V r.1981 byla vyměněna cisterna za novou TATRA 138 a v r.1986 byla přidělena nová AVIE a v r.1989 nová TATRA 148 CAS 32.

     Zásahová jednotka sboru má 18 členů, zúčastňuje se námětových cvičení, potřebných školení a zkoušek. V r.1995 byla zařazena do JPO III. Chloubou je od r. 2002 autocisterna CAS 32 T 148, která prošla generální opravou, při které byla zrušena pěnová nádrž, a tím se rozšířil objem na 7000 litrů. Dále byla doplněna dalším vybavením, např. plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, řetězová pila, dýchací přístroje atd. Od roku 2006 se sbor zúčastňuje s tímto vozidlem výstavy PYROCAR. Jednotka zasahuje také při odstraňování následků po povodních, silném větru aj.

      Ženy ve sboru. Už v r.1926 se snažili členové sboru získat ženy, ale zájmu se nedočkali. V r.1960 se rozhodlo 8 žen pro práci ve sboru, přesto k založení soutěžního družstva došlo až v r.2000 a zapojilo se do PHL, kde dosahuje dobrých výsledků dodnes. Nyní pracuje ve sboru 24 žen, které nejen cvičí a soutěží, ale také se podílejí na dalších aktivitách sboru.

      Práce s mládeží začala již v r.1953 a trvala s malými přestávkami do r.1986. Pokračování nastalo v r.1991, kdy se našly děti a vedoucí, kteří měli zájem utvořit kolektiv mladých hasičů. Zapojili se do hry PLAMEN, kde dosahovali dobrých výsledků. Kolektiv pracuje dodnes a vychovává tak příští nástupce. Ve vedení se vystřídalo několik dospělých vedoucích z řad členů sboru. Nyní má kolektiv 14 mladých hasičů a 2 vedoucí. Další aktivity mladých hasičů jsou např. tříkrálová sbírka, plavání, výlety aj. Činnost zaznamenávají do vlastní kroniky.

     V roce 1991 se navázaly kontakty s hasičským sborem z Illenschwangu v Německu a trvají dodnes. Od roku 2005 spolupracuje s SDH Zbraslav. Při oslavách 100 let založení sboru v r.1996 byl vyhlášen 1.ročník Memoriálu Josefa Kadlece o putovní pohár a pokračuje dodnes jako jedna ze soutěží Pošumavské hasičské ligy. V roce 2001 byl vysvěcen nový prapor sboru a od té doby se s ním zúčastňuje oslav sv. Floriána a dalších akcí. V roce 2006 oslavil sbor 110 let a uspořádal velkou oslavu pro širokou veřejnost. Aktivity sboru - plesy, taneční zábavy, turnaje v šipkách , v bowlingu, dětský den pro mateřské školy, pořadatel okrskových soutěží. Od roku 1995 vykonávají proškolení členové sboru preventivní požární hlídky v KD DRUŽBA v Klatovech. Vlastními silami provádí úpravy ve zbrojnici: sociální zázemí, sušák na hadice, odsávání spalin z aut v garáži, buduje se hasičské hřiště s přístřeškem.

     Za svoji činnost obdržel sbor několik vyznamenání. Veškeré dění se zaznamenává do kroniky sboru.

 

 

 TOPlist

 

Copyright © SDH Luby